Restaurant

Det er mange gode og varierte spisesteder i Halden

Se mer informasjon på Destinasjon Halden.