Category Archives: Kunst og kultur

Industribyen Halden

Halden er Norges eldste industriby. Elven Tista renner gjennom byen og har skapt tusenvis av arbeidsplasser gjennom flere hundre år. De første sagene gjorde tømmer om til plank allerede på 1600-tallet og skapte en norsk eksportindustri. Haldens Bomuldspinneri var Norges eldste industribedrift, arbeidsinnvandring fra Sverige i slutten av -50 tallet gjorde Halden kjent som Norges…
Read more