Et tvers igjennom lykkelig tv-program hvor selv en festning symboliserer glede og fred.

Hanne Krogh, http://hannekrogh.com/