Restaurant

mat_halden

Det er mange gode og varierte spisesteder i Halden by, se mer informasjon på Halden Tourist.